Felsefemiz En Yüksek Kalite ve Güvenilirlik

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

Wellershaus yenilikçi yönetim anlayışını hayata geçiren, “Müşteri ve Çalışan Memnuniyetini” esas alarak teknolojik gelişmeleri takip eden ve “Sürdürebilir Büyüme” ile birlikte istihdam yaratmayı hedefleyen bir kuruluştur. Personelin teçhizat ve ekipmanı ile çalışma ortamını en üst standartlarda tutarak meslek içi ve dışı eğitim programları ile hizmet kalitesini her gün arttırmaktadır. İş başlangıcında uyguladığı “görev başı” eğitimleri personelin en kısa sürede mevcut sisteme uyumunu arttırmakta ve olabilecek iş kazalarının asgariye seviyeye çekilmesini sağlamaktadır.